Eğitimde Endüstri 4.0

Anasayfa / Eğitim / Eğitimde Endüstri 4.0

Eğitimin amaçlarından birinin sektöre uygun insan gücü yetiştirmek olduğu düşünüldüğünde, geçmişten bugüne yaşanan endüstri devrimleri ve eğitim sistemlerindeki değişimler birbirleriyle yakından ilişkili olmuştur. Bugünlerde sanayide dördüncü devrimden, yani endüstri 4.0 devriminden hem iş dünyasında hem de eğitim dünyasında oldukça sık bahsedilmektedir. Eğitim kurumları 4. sanayi devrimi ile birlikte bu devrime uygun nitelikte bireyler yetiştirecek eğitim programlarını geliştirmeye başlamışlardır. Bu yazımızda Endüstri 4.0’ın eğitim sistemine yansımaları ile ilgili bilgileri sizler için derledik. Keyifli okumalar dileriz.

Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0 üretimde siber-fiziksel sistemlere dayalı bir üretim modeli oluşturan 4. sanayi devrimi olarak tanımlanmaktadır. Endüstri 4.0 sanayinin dijitalleşmesi ve yüksek teknolojiyle donatılması anlamına gelmektedir. Endüstride yeni olarak nitelendiren 4. dalganın birçok değişimi de beraberinde getireceği öngörülüyor.

Endüstri 4.0 ile ortaya çıkması beklenen değişimler :

 • Nesnelerin interneti ve siber fiziksel sistemler ile daha karmaşık ve akıllı ürünlerin üretilmesi,
 • Kitlesel üretim yerine bireylerin isteklerine bağlı özel üretime geçilmesi,
 • Üretim tesisi ve ürünlerle gerçek zamanlı olarak veri ve bilgi alışverişi
 • Akıllı makinelerin/robotların üretim süreçlerinde etkinliğinin artması,
 • İmalat sektöründeki iş gücü gereksiniminin azalması,
 • Üretimdeki hata payının minimuma indirgenmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliğinin gelişmesi,
 • Esnek çalışma saatleri,
 • 3D yazıcıların kullanılması ile bireysel ihtiyaçların basit üretim süreçleri ile ev ortamında gerçekleştirilebilmesi,
 • Üretim ve tüketimin sanal dünya ile daha fazla iç içe geçmesidir.

Endüstri 4.0’ın Eğitime Yansımaları

Endüstri 4.0 ile sanayi temelli toplumdan, bilgi toplumuna geçiş yapmış olacağız. Bunun beraberinde eğitim sisteminde de bilgi toplumunun ihtiyaçlarını karşılayacak iş gücünü ortaya çıkarmak için değişiklikler olması beklenmektedir. Endüstri 4.0 ile bilgi temelli eğitim modelleri hayata geçirilecektir. 

Endüstri 4.0 ve Bilgi Temelli Eğitim Modellerine göre;

 • Öğretmenler daha çok yönlendiren rehber rolünü üstlenecek,
 • Öğrenciler ise takım çalışmasıyla birlikte öğrenme sürecine daha aktif katılacak,
 • Öğrenme sınıf içiyle sınırlı kalmayacak,
 • Kişisel araştırma ve kendini geliştirme önem kazanacak,
 • Takım çalışması ve proje bazlı öğrenme önem kazanacak,
 • Ezbere dayalı öğrenme sistemi önemini kaybedecek, kavramları derinlemesine anlama ve çok boyutlu ele alabilme ön plana çıkacaktır.

Endüstri 4.0 Devrimine Uyum Sağlamak için Çocukların Kazanması Gereken Beceriler:

Endüstri 4.0 ile iş hayatında bireylerden beklenen beceri ve nitelikler değişecek. Eğitim sistemlerinin de bireylere bu beceri ve nitelikleri kazandıracak şekilde dönüşmesi gerekecektir.

 • Üst düzey düşünme becerileri,
 • Eleştirel düşünme becerileri,
 • Yaratıcı düşünme becerileri,
 • Üst düzeyde teknoloji kullanma becerileri,
 • Bilimsel ve analitik düşünme becerileri, eğitim programlarında çocuklara kazandırılması gereken becerilerdir.

 

Kaynakça:

Endüstri Devriminde Dördüncü Dalga Ve Eğitim: Türkiye Dördüncü Dalga Endüstri Devrimine Hazır Mı?, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/306578

Endüstri 4.0 Tamam. Peki Ya Eğitim 4.0 ?,
http://www.egitimdeteknoloji.com/endustri-4-0-tamam-peki-ya-egitim-4-0/

Eğitim 4.0 Nedir?
http://www.izkocluk.com/egitim-4-0-nedir/

Bir Yorum Yazın