Okul Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Anasayfa / Eğitim / Okul Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Ebeveynlerin hayatları boyunca yapacakları en önemli seçimlerden biri belki de çocuklarının gideceği okulu seçmektir. Çocukların gelişiminde genetik faktörü kadar çevresel etmenler de büyük bir önem taşımaktadır. Aile, çocukların ilk eğitimini aldığı, kişilik gelişiminde hayati öneme sahip bir kurum niteliğindeyken, okul da çocuğun gelişiminde büyük oranda belirleyici bir role sahip olmakla birlikte bir nevi ikinci aile niteliği taşımaktadır. Bu sebeple okul seçimi aileler için kritik bir önem taşımakta ve aileler bu konu üzerine uzunca bir süre düşünüp araştırma yapmaktadırlar. Peki okul seçiminde ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Bu yazımızda ailelerin okul seçiminde dikkat etmesi gereken faktörleri sizler için derledik.

Okul Başarısının Önkoşulu: Aile-Okul Dayanışması

Anne-babalar çocukların evdeki öğretmenleridir ve okulda öğretmenler tarafından çocuğa kazandırılacak olumlu bir davranışın aile tarafından bozulma ihtimali söz konusudur. Dolayısıyla ailelerin de okulda çocuğun gelişimi için yapılan her faaliyeti ve kazanımı desteklemesi önemlidir. Bu desteği alabilmek için bazı okullar ebeveyne yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Yapılan pedagojik araştırmalara göre uzmanlar, okul ile ortak bir program üzerinde uzlaşan ve okulla sürekli iletişim halinde bulunan, bu ortak anlayış ve fikir birliği üzerinden eğitim desteği alan çocukların okul başarılarının daha yüksek olduğunu belirtiyorlar. Okul seçiminde bulunurken, kurumun aileye ne kadar pedagojik destek sağlayabileceğini mutlaka sorgulayın.

Birey Yetiştiren Okulları Seçin

Son zamanlarda pedagog ve psikologların sıkça tekrar ettikler ve üzerinde. Durdukları bir kavram var; birey olmak. Her çocuk doğduğu andan itibaren hakları olan bir bireydir. Çocukların bir süre bakıma ihtiyaç duyması da bu gerçeği değiştirmez. Anne-baba ya da çocuğa bakım verenler bu gerçekliğin farkında olarak çocukların özel alanlarına, bedenlerine ve ihtiyaçlarına saygı duymalı, hiyerarşik olarak onların üzerinde değil yanında durup kendilerini keşfetmelerine izin vermeleri gerekmektedir. Ayrıca çocuklara ait güvenli ve ona özel bir alan yaratmak da çocuğun kendini birey olarak algılamasına destek olmaktadır.

Ailede olduğu kadar okulda da çocuğun birey olarak konumlandırılması önemlidir. Çünkü çocuklar ancak o zaman özgürleşir, özgüvenini kazanır ve kendilerini doğru ifade edebilir.

Seçtiğiniz Okul Çağın Gereklerini Ne Kadar Yakalıyor?

Gelişen ve hızla değişen dünyada zamana ayak uydurabilen, öngörüsü yüksek bir vizyona sahip, eğitim alanında tüm gelişmeleri takip eden ve eğitim sistemine yeni teknolojileri entegre edebilmiş bir okul, çocukları bir yandan çağın gerekliliklerini adapte ederken diğer yandan da geleceğin mesleklerine hazırlamaktadır.

Günümüzde sıkça konuşulan kavramlardan biri de Endüstri 4.0 Devrimidir. Peki nedir bu Endüstri 4.0? Sanayinin dijitalleşme ve bilgisayarlaşması ve yüksek teknoloji ile donatılmasıdır diyebiliriz. Endüstri 4.0, “Nesnelerin İnterneti” aracılığı ile makinelerin birbirleriyle iletişim kurabileceği yeni bir dönemin başlangıcı olarak da kabul edilmektedir. Endüstri 4.0’ı sadece teknolojik bir devrim olarak görmek doğru olmaz çünkü bu devrimin yansıması üretimden, düşünceye, eğitimden hizmete birçok alanda görülmektedir. Yeni nesil, Endüstri 4.0’ın ihtiyacı olan teknolojiyi her alanda tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve üretilen teknolojiyi kullanabilecek düzeyde olmalıdır. Bunun için de günümüzün inovasyon ve teknolojik yeniliklerini takip eden ve eğitim modellerine entegre eden bir okul eğitimi şarttır.

Yurt Dışı Akreditasyonları Olmasına Özen Gösterin

Okul seçerken velilerin dikkat etmesi gereken önemli bir husus okulun verdiği yabancı dil eğitimi ve yurt dışı akreditasyonlarıdır. Hepimizin bildiği üzere artık ana dilimiz yanında dünyanın dili olan ve globalleşmenin anahtarı olan İngilizce’yi öğrenmek şart hale gelmiştir. Bunun yanı sıra ikinci bir yabancı dille çocuklar farklı kültürlerden beslenerek, farklı dillerde kaynaklara ulaşarak, araştırmalarını, projelerini yönlendirebilmektedirler.

Bu sebeple, çocuğunuza okul seçerken muhakkak araştırmanız gereken konulardan biri de seçeceğiniz okulda çocuğunuza kaç saat ve ne şekilde, hangi kaynakları kullanarak, hangi eğitim sistemini kullanarak, hangi eğitmenlerle eğitim verildiği olmalıdır.

Hangi Sosyal Faaliyetler Var?

Çocukların ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirebileceğiniz sosyal faaliyetler, çocuk gelişiminin her aşamasında çocukların ruh ve beden sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir. Drama, müzik, dans, resim gibi sanat dallarında, futbol, basketbol, voleybol gibi spor dallarında etkin faaliyette bulunan çocukların fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişimi olumlu etkilenmektedir. Ayrıca geleneksel faaliyetlerin yanı sıra tasarım ve kodlama gibi çocukların birlikte fikir alışverişi halinde oldukları ve ürettikleri faaliyetler de hem günümüzün gereklerine adaptasyon için hem de çocukların bilişsel gelişimi için faydalı faaliyetlerdendir.

Yukarıda sayılan etmenler dışında, velilere okul seçerken okulun ulaşım rahatlığı ve evlerine yakınlığına, akademik kadronun kalitesine, yönetimin yansız ve tarafsız bir duruş sergilemesine dikkat etmelerini öneriyor, mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek dileğiyle diyoruz.

Kaynakça:
Dr. Anıl Yeşildaş – blog.milliyet.com – “Çocuk Bir Bireydir”
“Okul Dayanışmasının Önkoşulu: Aile – Okul Dayanışması” – Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlköğretim Online E-dergi

Bir Yorum Yazın