Çocuklarda Öfke

Anasayfa / Eğitim / Çocuklarda Öfke

Öfke, hepimiz için yıkıcı bir duygudur. Özellikle çocuklarda, hareketlerinin yerli yersiz engellenmesi ve olumsuz tutumlar öfkenin doğmasında etken olabilir. Çocuk öfkesini bağırma, tepinme, nefesini tutma, morararak çevresini korkutma gibi hareketlerle ifade eder ve amacına ulaşırsa öfke kalıcı davranış halini alabilir. Bu şekilde sıkça öfke nöbetleri geçirmesi çocuğun kişiliğini zedeleyebilir.

Çocuk kaygılı, hırçın, tutarsız, kontrolsüz, saldırgan, içe kapanık, kendine güveni az, çekingen, huzursuz bir çocuğa dönüşebilir. Özellikle çocuklarda bu duygunun yerleşmemesi için, çocuğun doğal hareketlerine gereksiz engeller konulmaması oldukça önemlidir.

 

Çocuklarda öfkenin azaltılıp, kalıcı davranışa dönüşmemesi için alınabilecek bazı önlemler şu şekilde olabilir:

  • Çocuğun fiziksel ihtiyaçları yaşına uygun şekilde karşılanmalı, duygusal ve fiziksel olarak ihmal edilmemeli ve hastalıklara karşı duyarlı olunmalıdır.
  • Çocuk öfkelendiğinde bu duygusu yok sayılmamalı, uygun şekilde kök sebebi araştırılmalı ve çözüm aranmalıdır.
  • Çocukların yeme, uyku, beslenme, sevgi gibi temel ihtiyaçları zamanında ve yerinde karşılanmalıdır.
  • Çocuk öfkelendiğinde, sakin kalınmalı, hiddetle cevap verilmemeli, temel ihtiyacının ne olduğu anlaşılmaya çalışılmalıdır.
  • Beden kusurlarından kaynaklanan öfkelerde çocuk ile empati kurularak çocuğa yardımcı olunmalıdır.
  • Çocuğun davranışlarına karşı anne-baba ve öğretmenler tutarlı olmalı ve birbiriyle iletişim halinde olmalıdır.
  • Çocuğa öfke konusunda kötü örnek olunmamalıdır.
  • Çocukları akranlarıyla kıyaslamamalı, değerlendirmede adil olunmalıdır.
  • Çocuklar yaşlarına uygun spor faaliyetlerine yönlendirilerek boşalmaları sağlanmalıdır.

*Pedagoji Akademisi uzmanlarından Co-psikodramatist, Aile ve Çift Terapisti Ece Çalışkan tarafından derlenmiştir.

Bir Yorum Yazın