Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları

Anasayfa / Genel / Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları

         Uyum ve davranış bozuklularını oluşturan pek çok neden mutlaka ki mevcuttur. Bunlar arasında ağırlığın çocuğun ailesi ve çevresi ile ilgili nedenler de olduğu görülmektedir. Çocuğun temel İhtiyaçlarının doyurulamaması bu tarz davranışların gelişebilmesi için uygun zemini hazırlayan ana nedenlerden bir tanesidir. 

Her bireyin yaşamını ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için gerekli bir takım ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların en azından asgari düzeyde doyurulması şarttır. Biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçların yeterli derecede doyurulamaması kişilerde uyumsuzluğa sebep olur.  

Temel düzeyde bakacak olursak bu ihtiyaçları 2 grupta toplayabiliriz:

  • Fiziksel temel ihtiyaçlar; bireyin büyüyüp gelişebilmesi için zamanında ve yeterli karşılanması zorunlu ihtiyaçlardır. Solunum, yemek yeme, boşaltım, barınma, sıcak ve soğuktan korunma vb. Bu ihtiyaçların zamanında ve yeterli karşılanmaması çocukta güven duygusunu zedeler. Beslenme saati gecikmiş, uykusunu alamamış çocuk huzursuz, öfkeli ve saldırgan olması olasıdır.  
  • Psiko-sosyal temel ihtiyaçlar; bireyin ruh sağlığının yerinde olması, diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için psiko-sosyal ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Sevme-sevilme, başarılı olma, kabul görme, bir gruba dâhil olma gibi ihtiyaçlar temel psiko-sosyal ihtiyaçlardandır ve bireyin kendisini iyi hissetmesi için önemlidir. Gerek fiziksel ihtiyaçlar, gerekse psiko-sosyal ihtiyaçlar zamanında ve yeterli karşılanmadığında bireylerde ve özellikle çocuklarda olumsuz davranışlar görülebilir.

*Bu yazı Pedagoji Akademisi eğitmenlerinden Co-psikodramatist, aile ve çift terapisti Ece Çalışkan tarafından düzenlenmiştir.

Bir Yorum Yazın