Çocuk ve Okuma Yazma Becerisi

Anasayfa / Genel / Çocuk ve Okuma Yazma Becerisi

Çocukların, okuma yazmaya ait becerilerinin gelişimi bebeklik dönemlerine kadar uzanmaktadır. Okuma yazma becerileri doğumla birlikte başlayan uzun bir süreci kapsamaktadır. Dinleme becerisi, konuşmanın ön koşuludur. Konuşma ise okuma yazmaya giden en önemli adımlardan biridir.

Okuma yazma becerileri, çevrelerindeki uyaranlara bağlı kazanılmaktadır. Çocuklar çizimlerin, harflerin ve karalamaların; nesneleri, olayları, duyguları ve insanları temsil edebildiklerini öğrenmeye başlamaktadır. Ayrıca, anne babaların, okul öncesi dönemde çocuklarıyla birlikte geçirdikleri nitelikli zaman onların okuma yazma ile ilgili tutumlarını etkilemektedir. Bu yıllarda anne babaların elinde çocuklarını okumaya karşı olumlu yaşantılarla donatmak için bir fırsat vardır. Bu fırsat sayesinde, çocuklarının kitaba karşı olumlu tutum geliştirmesini ve kitaba güvenle yaklaşmasını sağlayabilmektedirler. Okul öncesi dönemdeki çocukların, okuma yazma ve hikaye anlatma deneyimlerinin ebeveynler tarafından desteklenmesi, bu becerilerin gelişimini pekiştirmektedir.

Okul öncesi dönemde çocukların dil gelişimi ve sözel dil becerilerinin geliştirilmesi için okul öncesi öğretmenlerinin;

 ï Çocuklara iyi bir model olmaları,

 ï Sınıfta zengin bir dil kullanmaları, 

ï Çocuklarla düzgün cümlelerle dili basitleştirmeden konuşmaları, 

ï Sohbetlerde betimlemelere fazlasıyla yer vermeleri,

 ï Çocukları farklı sözcüklerle ve karmaşık cümle yapılarıyla konuşmaya özendirmeleri oldukça önemlidir.

Okul öncesi dönemde erken akademik becerilerin çocuklara kazandırılması, ileri akademik becerilerin kazanımı için ön koşul niteliğindedir. Bu dönemde kazanılan erken akademik beceriler çocuğu okula ve hayata hazırlamaktadır. Erken akademik becerilerin okul öncesi dönemde çocuklara kazandırılması öz denetimli, girişimci ve araştırmacı, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, yeteneklerini kullanabilen ve başarılı bireylerin yetiştirilmesine temel oluşturmaktadır. 

Bu doğrultuda aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

ï Öncelikle eğitimciler erken akademik becerilerin kazandırılmasına ve gelişimlerinin desteklenmesine inanmalı ve buna yönelik olarak kaliteli eğitim programları hazırlayarak uygulayabilir. 

ï Eğitimciler çocukların akademik becerilerini destekleyecek, yazılı ve görsel materyaller bakımından zengin sınıf ortamı oluşturabilir ve çocukların bu materyallerle etkileşim içerisinde olmasını sağlayabilir. 

ï Öğretmenler öncelikle erken akademik becerileri etkileyen temel becerilerin geliştirilmesine önem vererek çocuklarla çalışırken somut materyaller kullanabilir ve çocuğa oyun yoluyla bu beceriler kazandırılabilir.

 ï Eğitimciler erken akademik becerileri sadece okuma yazmaya hazırlık veya matematik etkinlikleri içerisinde planlama yaparak geliştirmenin dışında, okul öncesi eğitim programları içerisinde yer alan serbest zaman etkinlikleri, oyun, drama, müzik, dil, fendoğa ve rutin etkinlikler içerisinde de etkinlikler planlayarak çocukların erken akademik becerilerini geliştirebilir.

 ï Anne ve babalar çocuklarına erken akademik becerileri kazandırabilmek için çocuklarıyla ve birbirleriyle olumlu etkileşim ve iletişime girerek, onlarla nitelikli zaman geçirebilir ve çocukların akademik becerilerini destekleyecek farklı araç gereçleri çocuklarına sunabilir.

 ï Özellikle risk altındaki çocuklarla birlikte okul öncesi dönemdeki tüm çocukların erken akademik becerilere ne kadar sahip oldukları değerlendirilerek becerileri yeterince kazanamamış olan çocuklara akademik becerileri kazandırmak için eğitim programları hazırlanarak bu eğitim programları uygulanabilir.

Kaynak: Kuramsal Eğitimbilim, 3 (2), 118-134, 2010

Okul Öncesi Dönemde Erken Akademik Beceriler; 

Yazarlar: Özgün Uyanık, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi –  Adalet Kandır,  Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

Bir Yorum Yazın