Oyun nedir? Çocuk Oyunları Ne İşe Yarar?

Anasayfa / Genel / Oyun nedir? Çocuk Oyunları Ne İşe Yarar?

Oyun, çocukların en temel etkinlik alanlarından biridir. Çocukluk yılları araştırmacılar tarafından çocukların dış dünyayı anlamaya ve dış dünyaya anlam vermeye başlaması açısından kritik bir dönem olarak adlandırılmaktadır. Okul öncesi dönem de çocukların dünyayı anlama çabasıyla geçirdikleri dönemlerden birisidir. Bu dönem kapsamında çocukların gelişim ve eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için oyun ön plana çıkmaktadır çünkü bu dönemde oyun çocukların en doğal öğrenme aracıdır. Oyunun çok önemli bir öğrenme aracı olmasındaki temel etken çocukları sürecin içinde aktif birer karar verici haline getirmesidir. (Piaget, 1951).

Oyun, çocuğun zihinsel becerilerini de geliştirir. Çocuğu düşündürür, hafızasını kullandırır, problem çözdürür, yaratıcı olmaya zorlar ve hayal kurmasını sağlar. Çevreyi keşfetmek, dünyayı anlamak ve deneyimlemek için oyunu kullanır. İki yaş itibari ile başlayan sembolik oyun ise çocuğun bilişsel gelişimi için bir dönüm noktası niteliğindedir. Çocuğun etrafındaki eşya ve kişilere yepyeni anlamlar ve tanımlar yüklediği, -mış gibi yaptığı sembolik oyun, çocuğun soyut kavramları anlayabilmesine, kendini başka kişilerin yerine koyabilmesine ve dil becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. 

Üç yaşından sonra yaşıtları ile ortak oyun kurabilen çocuk bir başkası ile oyun oynarken iletişim kurmayı, kendini doğru ifade etmeyi, sırasını beklemeyi, başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlamayı ve kendini kontrol etmeyi öğrenir. Büyürken doğru ve çeşitli uyaranları alan çocuk, birçok beceriyi en iyi şekilde kazanır ve potansiyeline ulaşır.

Kaynakça:

Piaget, J. (1951). Play, dreams, and imitation in childhood. London: Routledge ve Kegan Paul.

 

Bir Yorum Yazın