Sembolik Oyun Nedir?

Anasayfa / Genel / Sembolik Oyun Nedir?

Okul öncesi dönem çocuklarında sıklıkla karşılaşılan oyun türü sembolik oyundur. Sembolik oyun, -mış gibi davranmayı içerir (Leslie, 1987)

Sembolik oyun davranışlarının 12 ila 15 ay arasında görülmeye başladığını belirtir. Piagetci bakış açısına göre sembolik oyunda 3 gelişimsel yönelim vardır. Bunlar: 1) Kendine göndermede bulunmaktan bir başkasına göndermede bulunmaya doğru geçiş (örneğin, kendisine yemek yedirmek yerine oyuncağına yemek yedirmek).

 2) Gerçekçi nesneleri kullanmaktan daha az gerçekçi veya hayali nesneleri kullanmaya doğru geçiş (örneğin, dürbün yerine bir bardak kullanmak). 

3) Sembolik eylemleri sıralı bir hale gelecek şekilde bütünleştirme ve hikayeleştirme (çocuğun tek bir eylemi taklit etmek yerine -mış gibi yaparak bütün bir senaryoyu kurması). 

Bu gelişmelerin yanı sıra, sembolik oyun, duyguların ifade edilmesi ve duygularla baş edilmesi için ortam oluşturarak duygusal gelişimi destekler. Piaget’ye göre sembolik oyun; olayları basite indirgeme, gerçek hayatta yasak olan durumları telafi etme, rahatsızlık veren deneyimleri tekrar gerçekleştirerek duyguları kontrol etme ve olumsuz sonuçlardan kaçınma yollarıyla çocuklara duygularını ifade etme imkânı sunar. 

Piaget’nin kuramına göre çocukların benmerkezci oldukları bu dönemde, oyun çocukların benmerkezci bakış açılarına sınırlılıklar getirir. Böylelikle çocuklar, oyun yoluyla başkalarının farkında olurlar. Çocuklar büyüdükçe bu farkındalık artar ve oyunlarında daha fazla sıklıkta gerçeğin bir taklidini görmek mümkün olur. Bu tür oyunun temel işlevi çocuğun gerçekliğe uyumunu sağlamaktır.

Kaynakça: 

Leslie, A. M. (1987). Pretense and representation: The origins of “theory of mind.”. Psychological Review, 94(4), 412.

Nicolopoulou, A. (1993). Play, cognitive development, and the social world: Piaget, Vygotsky, and beyond. Human Development, 36(1), 1-23. 

Piaget, J. (1951). Play, dreams, and imitation in childhood. London: Routledge ve Kegan Paul.

Bir Yorum Yazın